Polisen har ännu ingen skyldig till grundvattenföroreningen i Bjästa

Det finns ännu ingen som kan pekas ut som skyldig för föroreningen av vattentäkterna i Bjästa söder om Örnsköldsvik.

Två av tre vattentänkter som förser drygt 2000 personer med vatten har varit avstängda i över två månader efter att ha förorenats med ämnet Perkloretylen.

I samband med polisutredningen har flera miljöbrott i området upptäckts, men än finns inte bevis mot någon skyldig till föroreningen av själva grundvattnet, säger miljöåklagare Christer Jarlås.

Man inväntar nu provsvar bland annat från dom borrningar som pågår i området.