Landstinget vill ha kvar Norrdans inom länet

Norrdans i Härnösand behöver bättre lokaler, men Härnösands kommun har tydligt deklarerat att man inte kan gå in med några mera pengar.

Nu ska landstinget försöka hitta pengar någon annanstans. Och om det krävs att Norrdans flyttar från Härnösand vill man att verksamheten ska stanna inom länet, det framkom i går på ett möte inför Kultur- utbildnings och forskningsdelegationens sammanträde nästa fredag.