Få varsel på Örnsköldsviks flygplats

Luftfartsverkets personal på flygplatsen i Örnsköldsvik klarar sig nästan helt när verket nu varslar personal runt om i landet. 1,5 tjänst ska bort från flygplatsen i Örnsköldsdvik.

Tidigare i år har luftfartsverket varslat en tredjedel av personalen på Midlanda flygplats om uppsägning.

Luftfartsverkat har investerat 90 miljoner i Örnsköldsvik och sedan kort tid tillbaka har personalen tagit över ansvaret för räddningstjänsten inne på flygplatsområdet.