Sundsvall får en halv miljon i EU-bidrag för integration av romer

Sundsvalls kommun har fått 500 000 kronor i EU-bidrag för ett projekt om integration för romer.
Syftet är att pengarna ska användas till att skapa samarbete med andra i landet som också jobbar med frågan - hittills kallas satsningen ”Romer i Sverige”.


I första hand handlar det om att bekämpa diskriminering i arbetslivet.