Många vill sota själva i länet

Ungefär 350 personer i Västernorrland vill sota sina fastigheter själva.

Det visar en rundringning till Räddningstjänsterna i länet.

Drygt 50 personer har redan fått tillstånd och fler kommer snart att få det. Förutsättningen för att få sota själv är att man har gått genom en godkänd utbildning.

I länet är det Ångeborna som har störst intresse att sota själva i förhållande till befolkningens storlek. 85 personer där kommer att få göra det.

Den nya lagen om att man själv får sota sitt hus kom den 1 januari i år.