Vägarbete vid E4 söder oml Bölesjön

Just nu håller Vägverket på att förbereda breddning till 3-filig väg på E4 mellan Torsboda och Fröland strax söder om Härnösand.

Vägen ska breddas fyra meter och nu håller man söder om Bölesjön på att bygga upp en så kallad överlast med jordmassor som under något år ska tryckas ihop för att få samma underlag som den befintliga vägbanan har, berättar projektledaren Håkan Åberg. Till jul ska den första etappen vara klar. Hela sträckan mellan Torsboda och Fröland ska vara färdig någon gång 2005-2006. Till våren kommer dom båda kvarvarande husen i Hussjöby att rivas för att ge plats åt vägen.