EU:s nya budget ser ut att missgynna norra Sverige

Norra Sverige riskerar att gå miste om åtskilliga EU-miljoner i framtiden.

Det menar organisationen Europaforum Norra Sverige, som är en sammanslutning av kommunerna och länen i den här landsändan och som under veckan träffats i Sundsvall för att bland annat diskutera effekterna av EU:s nya budget.

Europaforum jobbar nu för att norra Sverige även i framtiden ska placeras i den målgrupp som är berättigade till det högsta och största EU-stödet.

Om regionen i stället placeras i den målgrupp som EU-kommissionen nu föreslår, så innebär det att man riskerar att missa EU-stöd till bland annat satsningar på infrastruktur, turism och olika företagsinvesteringar, hävdar Europaforum.