Kineserna köper skrot från vårt område när köpkraften ökar

Bättre levnadsstandard för Kineserna har skapat ökad efterfrågan på skrot i våra trakter.
Kineserna och andra asiater har fått ökad levnadsstandard med efterfrågan på kylskåp och bilar som följd.

Det har i sin tur resulterat i flera skrotbaserade järnverk i Asien.

I våra trakter har det lett till ökade priser för den som har skrot att sälja , något som många bönder utnyttjat för att göra sig av med uttjänta jordbruksmaskiner.