Kvinnor illa berörda över utskick om cancerförsäkring

Många kvinnor i åldrarna 18 till 64 år i vårt område har den senaste tiden fått ett rosa kuvert med erbjudande om cancerförsäkring gällande bröst- och underlivscancer.
Kvinnor som Sveriges Radio talat med har känt sig illa berörda över erbjudandet.


Många har först trott att reklamutskicket haft att göra med Rosa bandetkampanjen - innan de förstått att det är försäkringsbolaget AIG Europe som vill få kvinnor att teckna cancerförsäkringar.

Premien varierar mellan 29 och 120 kronor i månaden. Den blir dyrare ju äldre man är och försäkringen upphör när kvinnan är 64 år.