Inga krav på alkolås i bussar när länstrafiken upphandlar

De flesta av länstrafikens och lokaltrafikens bussar i landet saknar alkolås.

Trots det har flera av bolagen inga planer på att införa sådana.

I Västernorrland ställer man idag inte några krav på alkolås hos dom bolag man köper in tjänster från, men hos en del finns det ändå.

Det är bara i Värmland som man i dagsläget kan vara säker på att det finns alkolås i bussarna.

Regeringen vill att det senast 2010 ska vara alkolås i bland annat alla skolbussar.