Gravida i Fränsta drabbas när mödrahälsovården sparar

Mödrahälsovården i Härnösand-Medelpads sjukvårdsdistrikt ska spara pengar.

En halv barnmorsketjänst dras in på mördravårdscentralen i Fränsta.

Den nuvarande barnmorskan, som arbetat där i 10 år, sägs upp och en barnmorska som är sjukpensionerad på halvtid får pendla från Ånge till Fränsta.

En lösning som skapat stort missnöje.

Sara Johansson som väntar sitt andra barn tror inte det räcker med en halv barnmorsketjänst: