Travamatör från Dannero straffas av STC

En travamatör hemmahörande på Dannero har dömts till tre månaders anmälningsförbud.

Orsaken är att en av amatörens hästar haft ett otillåtet ämne i kroppen.

Det otillåtna ämnet är flunixin, ett febernedsättnade medel. Den aktuella hästen fastnade vid ett rutinmässigt dopningsprov i samband med ett lopp på Dannero i mitten av juni.

Straffet kan överklagas till STC:s överdomstol. För amatören innebär straffet att inga av stallets hästar får anmälas den kommande tre månaders perioden.