Marken förorenad vid förskola i Sundsvall

Mätningar i marken vid Skönsmons förskola i Sundsvall har visat förhöjda värden av det cancerogena ämnet PAH, polycykliska aromatiska kolväten.

Föroreningarna tros komma från aluminiumsmältverket, trafiken och det före detta gasverket.

Nu ska kommunen också göra mätningar vid andra förskolor i området innan man beslutar om sanering.