Spädbarn i Kramfors och Sollefteå ammas minst

Spädbarn i Kramfors och Sollefteå ammas minst i länet.

Rådet från socialstyrelsen är att man ska vänta med riktig mat till 6 månaders ålder men i Sollefteå är det bara knappt 68 % av barnen som ammas helt eller devis när dom är ett halvår gamla.

I Ånge är den siffran över 80 %..

Däremot ammas nästan alla barn från starten. Vid en veckas ålder är siffran 98,6 %. Vid 4 månader ammas 84,3 % av barnen i Västernorrland helt eller delvis. Vid 6 månader har siffran sjunkit till 74,2 %, vilket fortfarande är en hög och bra siffra, tycker Eva Ärnström hos amningshjälpen i Härnösand.

Hon tror att omgivningens reaktioner och inställning påverkar mammor av sluta eller fortsätta amma, men att även BVC-sköterskornas inställning är viktig.