Sundsvall

Fyraåring fick hjärnskada efter vårdmiss

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot sjukhuset i Sundsvall sedan en fyraårig flicka fått svåra hjärnskador efter en astmaattack.

Bristande kommunikation mellan personalen gjorde att flickan fick vänta på behandling så länge att föräldrarna valde att åka till en jourcentral med flickan. Sjukhuspersonalen stödde beslutet.

När fyraåringen kom till jourcentralen var hon gråblek och skickades till akuten på sjukhuset. Där fick flickan hjärt- och andningsstillestånd och återupplivades, men fick en bestående hjärnskada.

Sjukhusets egna utredning kom fram till att bristande rutiner och dålig kommunikation mellan avdelningar orsakade vårdmissen - och har sedan händelsen bland annat sett över sina rutiner för astmabarn.