Västernorrland

Färre köper nya bilar

Västernorrlänningarna köpte färre nya bilar under det här årets första tre månader jämfört med samma tid förra året.

Antalet nya bilar har i år minskat med 16,1 procent, till 1 443 bilar.

Andelen miljöbilar har också minskat, med en procentenhet, från 37,8 procent förra året till 36,9 i år.

Dieselbilar är det som ökar mest, andelen är hela 77 procent, medan etanobilar är allt mindre populärt, hittills i år är 4,2 procent av de nya bilarna sådana.

Det här visar Trafikanalys officiella statistik över nyregistrerade fordon.