Sundsvall

Allvarliga brister på förlossningen

Det finns flera brister i vården på Kvinnokliniken på Sundsvalls sjukhus, så allvarliga att de hotar patientsäkerheten.

Det konstaterar Socialstyrelsen efter att ha gjort inspektioner på kliniken.

Mellan 2008 och 2010 gjordes sju Lex Maria-anmälningar efter händelser på kliniken, varav två av fallen rörde dödsfall och i två fall rörde det barn som fått allvarliga hjärnskador i samband med förlossningen.

Socialstyrelsen har nu följt upp om landstinget förbättrat de brister man hittat vid utredningarna av dessa ärenden, och kommit fram till att bristerna finns kvar och utgör ett hot mot patientsäkerheten.

Bland annat rör det en kultur om att "inte störa doktorn" som finns på kliniken, att personal inte rapporterar incidenter som de ska och att man inte alltid följer dom rutiner som finns. En trolig orsak till flera brister är tidsbrist, enligt Socialstyrelsen.

Kvinnokliniken på Sundsvalls sjukhus uppfyller inte kraven i Hälso- och sjukvårdslagen på god vård, skriver Socialstyrelsen.

Nu måste Landstinget vidta åtgärder och till hösten kommer Socialstyrelsen att göra kontroller av kliniken igen.