Ånge

Vill tvångsinlösa Centrumhuset

Ånge kommun har ansökt hos regeringen om att få tvångsinlösa det förfallna så kallade Centrumhuset i Ljungaverk.

Den formella ägaren är ett bolag som har varit avregistrerat i 15 år och banken har beslutat att släppa sin pant i fastigheten.

Enligt kommunens ansökan saknar huset värde.