Kramfors

Stagnation i skolfrågan, tycker föräldrar

1:28 min

Det jobbas för smalt och händer för lite vad gäller skolfrågan i Kramfors. Dessutom saknar kommunen en vision.
Det säger flera  föräldrar vad gäller det omtag som nu görs i skolfrågan efter att politikerna misslyckades med att fatta beslut i förra omgången.

Det är sju ledande Kramforspolitiker som nu är satta att jobba i en styrgrupp för skolfrågan men den gruppen jobbar inte nog brett, säger bland andra föräldern Eva Rovio från Bollstabruk:

– Det enda de är intresserade av är att ta fram fakta. De är inte alls intresserade av att ta tillvara alla de konstruktiva förslag som har kommit för att få till stånd en ny skolorganisation och inte bara en skolhusorganisation.

Eva Rovio är  aktiv i DUNTHYL , den förening som samlar föräldragupperna i Kramfors ytterområden och hon vill se ett bredare omtag där man tittar igenom hela organisaione för att se hur pengarna kan användas bäst.

--Det kräver oerhört mycket jobb att se igenom hela organisationen men i slutänden vinner hela kommunen på det.

– Och så är det oerhört viktigt att det finns en vision i den här frågan, att Kramfors kommun har en vision att arbeta emot. Men styrgruppen har gått ut med att man inte ska följa någon vision i den här frågan.

– Det gick så bra i början och vi vann så mycket mark men nu har det stagnerat väldigt mycket. Det går bara och trampar i samma spår om igen. Det är nästan som i början. Man tar fram fakta för att kunna möta frågor men det händer egentligen inget nytt.