Sundsvall

Två skolor läggs ner i sista förslaget

Svartviks och Nylands skola i Njurunda läggs ner, det är förslaget i den sista etapp av lokalutredningen gällande skolan i Sundsvall.

Eleverna i Svartviks skola ska flyttas till Bredsands skola, Eleverna i Nylands skola flyttas till Essviks och kyrkmons skolor.

Alens särskola flyttas till Tingsta förskola och barnen som idag går på Tingsta flyttas vidare till andra förskolor i Nolbyområdet.

Övriga så kallade spånskiveförskolor av låg byggnadskvalitet kommer man att riva enligt förslagen och ersätta med nybyggnationer.

Nu är lokalutredningsförslagen inne för alla sju skolområden i Sundsvalls kommun och Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om förslagen vid nämndsmötet den 25 april.

Läs mer: