Västernorrland

JO granskar Saltviksanstalten

1:34 min

Justitieombudsmannen har granskat högsäkerhetsanstalten Saltvik som sedan årsskiftet har JO-anmälts dubbelt så många gånger som till exempel Hall-anstalten i Södertälje, som också är en högsäkerhetsanstalt.

– Det är viktigt att vi granskas av en annan myndighet, så att vi kan ändra våra rutiner i de fall vi får kritik, säger Daniel Näslund, tillförordnad kriminalvårdschef på Saltviksanstalten.

Under tre dagar gick chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt igenom anstaltens alla avdelningar och samtalade med intagna och fångarnas förtroenderåd. Två veckor efter besöket gjordes fem JO-anmälningar under en vecka.
– Det betyder att det finns ett missnöje bland de intagna, det får man ju räkna med. Det behöver däremot inte innebära att anstalten inte sköter sig enligt de regler som finns, säger Cecilia Nordenfelt.

Det är samma personer som ligger bakom många av anmälningarna hävdar Svante Lundqvist som är regionchef vid Kriminalvården i region nord. 
– Vi har vissa som är väldigt missnöjda och skriver väldigt många, så man måste titta på vem är det som gör vad, säger han.

Intagna kan JO-anmäla precis vad som helst som felaktig behandling. Sedan starten har intagna på Saltviksanstalten gjort ett sjuttiotal anmälningar – kritik har endast riktats i två fall. Helen Jensen är jurist vid Kriminalvården i region nord, enligt henne handlar anmälningarna om vitt spridda frågor.
– Vi kan inte se någon röd tråd, det kunde inte heller JO göra vid sitt besök här. Skulle vi göra det, då kan man ju börja fundera över om det är någonting som bör ändras, säger hon.

Pontus Hellsén
pontus.hellsen@sverigesradio.se