Västernorrlänningar näst sämst i landet på att använda bälte

Sundsvallsbor och Örnsköldsviksbor är bäst på att använda bilbälte. Kvinnorna i länet bältar sig mycket oftare än männen. Det visar NTFs senaste mätning i oktober. Men fortfarande är bältesanvändingen generellt sett mycket låg i Västernorrland. Vi ligger nu på näst sista plats. Bara nottbottningarna använder bilbältet ännu mindre.