Västernorrland

Landstinget får ny koncernledning

1:35 min

Från den första maj kommer landstinget Västernorrland att ha en koncernledning med makt och befogenheter över vården i hela länet. Det här presenterade landstingsdirektören vid en presskonferens idag.

Tre sjukhusförvaltningar slås ihop till en enda. Även primärvården upphör som egen förvaltning.

– Systemet med tre självständiga förvaltningar har inte fungerat. Vi har inte kunnat utnyttja våra resurser på bästa och effektivaste sätt, säger landstingsdirektör Anders L Johansson. Vi har haft en mycket gammalmodig organisation och det är dags att ändra på den saken nu.

Tjänsterna som sjukhusdirektörer försvinner. Istället delas landstingets verksamhet upp i fyra vårdområden:
- opererande
- medicin
- psykiatri och habilitering
- primärvård

De fyra vårdområdena får varsin vårdområdesdirektör som bildar kärnan i den nya koncernledningen som kommer att ledas av landstingsdirektör Anders L Johnasson. I koncernledningen placeras också direktörer för stabsfunktioner som till exempel ekonomi och personal.

De fyra vårdområdesdirektörerna ska tillsättas så snabbt som möjligt. Den nya ledningen ska vara klar till den första maj.

– Jag räknar med att det går att tillsätta tjänserna internt. Det försvinner ju många chefstjänser i och med den nya organisationen, säger landstingsdirektör Anders L Johansson.

Hör mer om vad den nya ledningsorganisationen kommer att innebära för vården, personalen och patienterna i den längre intervjun med Anders L Johansson och Inger Bergström.

Läs mer: