Härnösand

Bakläxa på bygglov

Länsstyrelsen ger Härnösands kommun bakläxa på ett bygglov vid Vägnön.

Enligt personer som överklagat kommer huset att inskränka på allemansrätten vid en strand där det också finns en allmän badplats.

Länsstyrelsen menar också att huset enligt strandskyddsdespensen ska ligga minst 50 meter från strandlinjen men i det aktuella fallet är byggnaden planeras med knappt 25 meter ifrån. Det är för nära och inskränker på allmänhetens intressen anser Länsstyrelsen som avslår bygglovet.