Västernorrland

Allvarliga konsekvenser av obehandlad ADHD

Rättsäkerheten kan skadas av polisens och rättsväsendets låga kunskaper om mentala funktionshinder – ett område som det finns stor erfarenhet av inom kriminalvården.
– Har man inte kunskaper om den här typen av problem så innebär det naturligtvis svårigheter, säger Svante Lundqvist, regionchef Kriminalvården region nord.

På högsäkerhetsanstalten Saltvik i Härnösand finns en överrepresentation av intagna med ADHD. Många intagna har redan diagnosen när de kommer till anstalten och följer ett behandlingsprogram.

För att fånga upp unga intagna som visar tecken på mentala funktionshinder har kriminalvården särskilda rutiner.
– Vi ägnar oss framförallt åt unga dömda. Speciellt utbildad personal kör igenom ett schema som leder fram till en diagnos och då är en psykolog och psykoterapeut också inkopplad, säger Svante Lundqvist.

Pontus Hellsén
pontus.hellsen@sverigesradio.se