Västernorrland

Färre företag startas

Antalet nystartade företag minskade under det här årets första tre månader jämfört med samma period förra året.

361 nya företag har registrerat det här kvartalet, en minskning med knappt 11 procent från i fjol.

Allra störst var minskningen i mars, då Västernorrland fick ett minus på 26,2 procent.