Sundsvall

Hög skolfrånvaro ska minskas

1:50 min

Hög frånvaro är ett problem bland högstadieelever i Sundsvall. Det vill man nu komma till rätta med i ett nytt projekt där man heltidsanställer fem experter under tre år som ska jobba med att få tillbaka eleverna till skolan.

– Det är en blandad personalgrupp med bland annat pedagoger, socionomer, kuratorer och psykologer, säger Lars Karlstrand som är chef för elevhälsan.

– De här eleverna har oftast en sådan svår situation att skolan inte själv klarar av att komma till rätta med det.

I nuläget är det 150 högstadieelever i Sundsvall som har mer än 30 procents frånvaro. 50 elever har mer än femtio procents frånvaro och det finns elever som inte går i skolan alls.

Det kan bero på att eleven har problem i hemmet, har inlärningssvårigheter, inte mår så bra eller blir mobbade och därför inte vill gå till skolan.

Det nytillsatta teamet ska hjälpa eleverna genom att besöka dem i hemmet.

– Det kommer att vara en uppsökande verksamhet som bygger på frivillighet från föräldrarna. Vi försöker kartlägga vad det beror på att man inte kan gå i skolan, och samtidigt försöker gruppen hitta lösningar så att barnen kan gå i skolan, säger Lars Karlstrand.

Totalkostnaden för en treårsperiod är fyra miljoner kronor, väl investerade pengar tycker Lars Karlstrand.

– Det här inte en kostnad, det här är en investering för samhället.