Västernorrland

Stopp på nyintag i drogbehandling

Mellan sjuttio och åttio procent av drogmissbrukare i länet som behandlas med de omtvistade ersättningsmedicinerna subutex och metadon, klarar av att hålla sig borta från droger. Ingen känd kriminalitet finns heller i programmet.  Trots framgången stoppar landstinget nu intaget av nya patienter i programmet på grund av halverad budget.

Vi träffar en kvinna på beroendemedicinska kliniken i Sundsvall som missbrukat större delen av sitt liv, men som nu slutat med drogerna. Hon vill vara anonym och vi kallar henne Helena.

– Jag har missbrukat sedan jag var sjutton år, nu har jag varit drogfri i ett halvår och det är så skönt, berättar hon.

Helena berättar att hon nu slipper vakna varje morgon och börja jaga efter drogen. Hennes missbruk kostade kring 900 kronor om dagen och det var en ständig kamp för att få ihop det, fram tills hon fick substitutbehandlingen, nu är det annorlunda.

– Jag kan spara pengar, åka utomlands, gå på bio med mina barn, men framförallt har metadonet räddat mitt liv, säger hon.

Men hennes son som lever med en kronisk värksjukdom har nu ärvt mammas missbruk. Han får inte samma hjälp att komma ifrån missbruket på grund av intagningsstoppet. Nu är Helena livrädd att sonen ska avlida av sitt missbruk.

Lars Åke Sjöstedt, sjuksköterska på beroendemedicinska kliniken säger att det hade varit optimalt om sonen också fått behandling eftersom man brukar vilja behandla alla familjemedlemmar samtidigt om flera har missbruk. Men det ser inte så ljust ut nu. Han säger också att de ständigt får försvara projektet inför motståndare.

– Det syns ju tydligt att det här ger resultat, men kritikerna säger att det läker ut mediciner på svarta marknaden, men det är inte sant, vi har mycket hårda restriktioner, säger han.

Miltonprojektet startade 2005 och var ett samarbete mellan Landstinget i Västernorrland och kommunerna Sundsvall, Ånge, Timrå och Härnösand. Kristina Mårtensson, chef för psykiatrin säger att det varit framgångsrikt. En stor andel av deltagarna lever drogfria liv. 40 procent av deltagarna har ett lönejobb.

Ursprungligen var det tänkt för 45 patienter, nu finns 102 patienter i programmet och nu stoppas nyintag. Från årsskiftet backade nämligen alla kommuner ur samverkansprojektet. Det beror på att man inte vill vara med och betala för en behandling som är medicinsk, det tycker man ligger på landstingets ansvar. 

De som går på substitutbehandling mot opiatmissbruk, alltså mot missbruk av narkotikaklassade mediciner, morfin och heroin,  är resurskrävande. I början av behandlingen måste missbrukaren besöka kliniken varje dag för att få sin medicin, för att förhindra att medicin läker ut på marknaden. Bara själva medicinen kostar cirka hundra kronor per dag.

– Dessutom är det en livslång behandling och då blir det bara ett inflöde och inget utflöde och då inga extra resurser tillförs i samma takt som inflödet då tar det någon gång stopp och där är vi nu, säger Kristina Mårtensson.

Men finns det inte en samhällsvinst med att de här personerna finns kvar i projektet och inte i missbruk?

jo absolut, det här är en samhällsvinst, det är ingen vinst för psykiatrin men för samhället, säger hon.

Subutex och metadon är narkotikaklassade mediciner och därför är behandlingen kontroversiell. Motståndarna tycker att det är fel att byta en drog mot en annan. Förespråkarna menar att det inte är fallet eftersom de här medicinerna inte ger något rus som drogerna gör. Subutex och Metadon blockerar hjärnans belöningssystem så att missbrukaren slipper känna ett sug efter drogen, det samtidigt som drogruset uteblir.

En man vi träffar på kliniken, vi kallar honom Jörgen, tycker att det är synd att inte fler får chansen. Han tycker att folk har fått fel bild av substitutmedicinerna och vad de kan göra för gott för missbrukaren. Han tror att en sådan här behandling kan spara pengar för samhället trots att den kostar en del.

– Jag är övertygad om att jag hade varit i missbruk och kriminalitet nu om jag inte hade fått subutex, nu kan jag istället leva ett vanligt liv och jobba från sju till fyra, som vilken annan som helst, enda skillnaden är att jag tar en tablett på morgonen , säger han.

Jörgen är en av de lyckade patienterna. Han missbrukade i många år innan han på sin tredje ansökan kom in i projektet. Han hade då försökt olika behandlingar och året innan han blev antagen försökte han avgifta sig sju gånger utan framgång.

– Det spelar ingen roll vad man gör och hur bestämd man är, drogsuget är så starkt, det kan gå en vecka eller en månad men tillslut fungerar det inte, säger han.

Han säger att han tycker synd om alla som är ute just nu och jagar efter drogen, själv fick han sälja droger för att kunna försörja sig själv med droger. Han höll sig undan från övrig kriminalitet även om han vet att många hamnar där tillslut.

– Det skulle vara bättre och mänskligare att överföra lite av pengarna som det kostar med all kriminalitet som begås på grund av missbruk, till en sådan här behandling. Så att folk får hjälp och slipper lida, säger han.