Höga halter cancerframkallande ämnen vid gamla Mariebergssågen

Länsstyrelen har upptäckt mycket höga halter av dioxiner och pentaklorfenoler vid gamla Mariebergssågen i Kramfors kommun.

Det är mycket giftiga ämnen som kan vara farliga redan vid beröring, och de har använts vid impregnering av brädor för att förhindra mögelangrepp.

Gifterna har upptäckts både i marken och i den så kallade torken där brädorna lades efter impregneringen.

Birgitta Westerlind vid Länsstyrelsens miljöavdelning har idag kallat till informationsmöte med berörda parter. Kramfors kommun kommer att bli huvudman för undersökning och ev sanering. Hur dyrt det blir är oklart, men man kommer att söka pengar från naturvårdsverket för projektet.

Det var SCA som drev sågverk i Marieberg fram till 1973 och det kommer att göras en undersökning för att se om företaget har något ansvar för föroreingarna.

Den gamla bebyggelsen vid Marieberg är idag länets första kulturresevat. Under sommaren har det varit aktiviteter där och även i tork-byggnaden, där man alltså hittat dioxiner. Nu råder länsstyrelsen till att all verksamhet bör upphöra tills man gjort fler undersöknigar på området.