Sollefteå

Vägskäl för framtidens demensvård

Sollefteå kommun ska se över hur kommunen ska jobba med demensvård och har tre olika inriktningar att ta ställning till i sin utredning.

Det ena förslaget innebär att alla särskilda boenden anpassas med utrustning och utbildning av personal för att personer med demenssjukdom ska kunna bo kvar så länge som möjligt.

Det andra förslaget innebär att sju platser på boendet Nipudden i Ramsele omvandlas till boendeplatser för personer med demenssjukdom.

Det tredje förslaget är att det byggs tio nya boendeplatser i angränsande lokaler till Nipudden.

Fråga