Kramfors

Oro för försämrad kontakt med myndigheter

Kramfors kommun är bekymrade över att Skatteverket och Försäkringskassan minskar sin tillgänglighet på orten och istället hänvisar till lösningar på internet.

– Många invånare är inte så datorvana och behöver därför fortfarande stöd och hjälp av en personlig fysisk kontakt. Vi blir oroade att verksamheten vid de två myndigheterna kan försvinna på sikt, säger Micael Melander, Kommunstyrelsens ordförande.