Sundsvall

Kritik mot oklarheter i skolutredning

Vilka skolor som får vara kvar eller försvinna i Sundsvall är fortfarande oklart, men frågan har utretts en längre tid.

I morgon ska Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott, AU, titta på frågan, men de har bara ett fåtal konkreta förslag från förvaltningen att ta ställning till, något oppositionen i kommunen reagerar emot.

Skolnämndens sammanträde där man ska besluta om stora förändringar för skolornas framtid i Sundsvall ligger bara två veckor bort.

Här är några av de konkreta förslag som finns i nuläget:

  • Gångvikens F-6-skola läggs ned och de eleverna hänvisas till Ljustadalen.
  • Korstaskolan och nuvarande Skönsbergs skola läggs ned men Skönsbergs stenskola rustas upp och blir F-6-skola.
  • Ljustadalens högstadium flyttas till Vibackeskolan och högstadierna på Haga och Katrinelund slås ihop.

Men det är mycket mer än så här som ska göras och tiden rinner iväg, men skolnämndens ordförande, folkpartisten Annelie Luthman är inte oroad.

– Jag har förtroende för det arbete som både tjänstemännen och specialisterna har gjort i utredningarna och även det arbete som förvaltningen gör, säger Annelie Luthman.

När det nu gäller de här förslagen som man nu lagt fram, är det förslag som du personligen ställer upp på?

– Jag vill inte lämna något uttalande om det nu, vår ambition är att nå en uppgörelse, dels i koalitionsmajoriteten men gärna också i hela nämnden, säger Annelie Luthman.

Men oppositionen vill ha mer på fötterna inför ett beslut, och vill också veta vad den politiska majoriteten har för uppfattning, enligt João Pinheiro som är socialdemokrat i AU.

– Det här ju förvaltningens förslag så vi vet egentligen inte vad den politiska majoriteten vill egentligen. Det tar för lång tid och tid är pengar, och vi skönjer inte så mycket besparingar på lokalerna, vilket ju var så det hela började, meningen var ju att spara in på lokaler för att ha mer över till verksamheten, säger João Pinheiro.