Västernorrland

Eftersatt vägunderhåll ger stora vägskador

1:34 min

Vintern har satt djupa avtryck längs flera vägsträckor i länet, där det nu är ovanligt stora och djupa hål i vägen. På länsväg 335 mellan Örnsköldsvik och Sollefteå måste bilisterna köra slalom på vissa vägsträckor.

Eskil Åslund som bor längs vägen tycker att det är viktigt att vägarna på glesbygden är bra.

- Vi som bor här är beroende av att ta oss till huvudorterna. Vi har ingen egen arbetsmarknad här. De flesta måste pendla och då är det viktigt att vi har bra vägar, säger Eskil Åslund, som bor längs vägen.

På en vägsträcka på ett par meter kan det vara uppemot tio potthål som bilisterna måste väja för. Enligt Robert Ekström, som också bor längs vägen, är vägen värst när han kör mot Örnsköldsvik. Där kan de stora potthålen bli en trafikfara.

- De är otroligt stora och djupa. De är överallt på vägen så jag måste köra slalom. Det är en trafikfara eftersom bilisterna kan få punktering, säger han.

Efter vägen märks det stora skillnader mellan olika sträckor. På vissa sträckor är det många hål, medan sista biten mot Sollefteå har klarat sig bra. Förra veckan var Trafikverket ute och lagade vissa hål, men de större hålen går inte att laga förrän det blir varmare väder. Håkan Lind, projektledare på Trafikverket för drift och underhåll i Örnsköldsvik, förklara de stora vägskadorna med för dåligt vägunderhåll.

-  Pengar skulle göra mycket för vägen. Vi skulle gärna göra kvalificerade underhållsarbeten kontinuerligt. Men som ekonomin och budgeten ser ut måste vi dra på åtgärderna så långt det går. Därför är risken för skador också större, säger han.