Västernorrland

Bättre koll på vägsaltet med nya metoder

0:44 min

Salt är en omdiskuterad metod för att få vägarna isfria. Det för att saltet även angriper fordonen och orsakar rost på fordon.

Men med ny teknik kan entrepenörerna bättre anpassa spridandet av salt på vägarna.