Sollefteå

Mikael Sjölund friad i tingsrätten

1:14 min

Sollefteåpolitikern Mikael Sjölund friades idag av Ångermanlands tingsrätt. Han hade inget uppsåt när han krävde och fick ersättning för förlorad a-kassa, trots att inte hade rätt till det. Därför ogillas åtalet.

I och för sig slår tingsrätten fast att Mikael Sjölund har vilselett Sollefteå kommun och Domstolsverket att ge honom ersättning för förlorad inkomst på nästan 50 000 kr efter skatt.

Men, säger tingsrätten också; Mikael Sjölund har inte varit medveten om att han gjort fel och därmed har han inte haft ett uppsåt. Därmed ogillas åtalet.

Det var som förtroendevald politiker, främst skolpolitiker men också som invald i kommunfullmäktige i Solleteå och som nämndeman i Hovrätten och Kammarrätten som Mikael Sjölund fyllde i blanketter och begärde ersättning för förlorad inkomst .
Den inkomst han hävdade att han förlorade var a-kassan, trots att han i själva verket var avanmäld hos arbetsförmedlingen och därmed inte berättigad till någon a-kassa.
Även om han hade varit inskriven skulle han inte haft  rätt till a- kassa eftersom han i princip jobbade heltid under hela den tid som åtalet gällde.

Men man kan inte förutsätta att Mikael Sjölund visste att han inte var berättigad till ersättningen, skriver Ångermanlands tingsrätt i sin dom.

Tingsrätten pekar på flera omständigheter som gör att det kan ha uppstått oklarheter. Bland annat har åklagarsidan inte kunnat visa upp de brev som Arbetsförmedlingen påstår sig ha skickat ut till Sjölund med beskedet att han avanmälts. Den enda bevisningen åklagaren presenterat är ett e-mail som delvis omfattar andrahandsuppgifter.

Även de intyg som Mikael Sjölund begärde in från sin a-kassa för att få besked om sin dagpenning var oklara och går att tolka som att Sjölund fortfarande hade rätt till a-kassa, skriver tingsrätten vidare.

Efter att misstankarna om bedrägeri blev kända har Mikael Sjölund tagit timeout som politiker.

Hurvida han nu kan återgå till sina förtroendeuppdrag är oklart. Vi har inte lyckats nå honom för en kommentar.

Tidigare artiklar: