Västernorrland

"Var kommer nollvisionen in"

1:32 min

Spåriga vägar ökar risken för vattenplaning, men Trafikverket gör inte tillräckligt för att uppmärksamma trafikanterna på farorna, anser Sundsvallsbon Anders Igglund.

– Tyskarna är bättre på att varna för riskerna när det regnar på spåriga vägar, säger han.

Trafiksäkerheten skulle kunna förbättras om Trafikverket vore snabbare med att sätta upp varningsskyltar hävdar Anders Igglund.

Lennart Helsing, som är pressansvarig på Trafikverket region mitt, säger att Trafikverket bara i särskilda fall varnar för riskerna för vattenplaning.

– Vi försöker undvika att varna för alla möjliga saker, för till slut bryr sig inte trafikanten om alla varningsmärken, säger han.

De krav som Trafikverket ställer på vägstandarden skiljer sig beroende på hur trafikerad en väg är och vilken hastighet som tillåts. Men det är alltid upp till trafikanten att anpassa hastigheten till de rådande omständigheterna.

I Tyskland är motsvarigheten till Trafikverket snabba med att gå ut med varningar när det regnar utmed vägar som har djup spårbildning, säger Anders Igglund, som tidigare har rest mycket genom Tyskland och anser att det borde fungera på ett liknande sätt i Sverige.

Det är alldeles riktigt och det har en väldigt enkel förklaring. På svenska motorvägarna har vi hastigheter upp till 110, i några enstaka fall 120, meda tyskarna har 140 kilometer i timmen eller till och med fri fart och då är risken mycket större för vattenplaning, säger Lennart Helsing.

Pontus Hellsén
pontus.hellsen@sverigesradio.se