Kramfors

Skolelever erbjuds hjälp att sluta röka

Ådalsskolan i Kramfors kommer att erbjuda rökavvänjning för ungdomar.

Skolan startar ett försök som syftar till att skolans elever som önskar hjälp att sluta röka ska få vägledning och råd.

Ådalsskolan kommer att via till exempel gruppsamtal ge elever, som visat intresse att sluta röka, möjligheten att få hjälp och stöd.