Västernorrland

Allt fler vägar blir privata

1:29 min

Antalet mil enskild väg har ökat med drygt 45 % i Västernorrland mellan 2004 och 2011, enligt siffror från Trafikverket.

I Nedansjö finns Sörnedansjö vägsamfällighet - där närboende och användare av vägen själva betalar för sitt vägunderhåll.