Sundsvall

E4 begränsas till 2014

2:34 min

Ett avstängt körfält på E4 vid norra utfarten i Sundsvall har orsakat bilköer under torsdagsmorgonen. Körfältet är avstängd i samband med bygget av den nya E4 och enligt Trafikverket är det väntat att det påverkar framkomligheten i höjd med Bydalen.

Det är den första större påverkan på trafiken norr om stan i samband med vägbygget.

Enligt Trafikverket är det bäst om de trafikanter som kan undviker att köra på E4 under den här tiden och att man räknar med längre restid om man måste passera området.

– Tyvärr kommer det att hålla på ända fram till 2014 då vi är klara med projektet. Det kommer att vara olika former av avstängningar beroende på vilket byggskede vi är i, säger Ulf Carlsson, informationsansvarig för E4 Sundsvall på Trafikverket.