Sundsvall

Sundsvall kan få SM-veckan

Sundsvall är en av fyra städer som kan få vara värd för idrottsarrangemanget SM-veckan sommaren 2014 eller 2015.

Det är en samlingsvecka där idrotter som är med i Riksidrottsförbundet och olika specialidrotssförbund får ansöka om att vara med.

De andra tre kandidaterna är Borås, Gävle och Jönköping.

Två av städerna kommer att bli utvalda av Riksidrottsförbundet och Sveriges Television och slutligt besked kommer i juni i år.

De städer som också ansökt men inte valts ut i en första sortering är Göteborg, Nyköping/Oxelösund, Uppsala och Falun.

Sundsvall arrangerade SM-veckan vinter 2009 och 2011.