Västernorrland

Återbetalningskrav för Länsstyrelsen

När Länsstyrselsen i Västernorrland ansökte om bidrag för projektet Entréer till Skulseskogens nationalpark så gjorde man det utan att följa bestämmelser om offentlig upphandlning.

Efter en granskning av Europeiska revisionsrätten så har nu Tillväxtverket beslutat att Länsstyrelsen Västernorrland blir återbetalningsskyldig för nästan 1,6 miljoner kronor.

Detta belopp kvitteras nu mot de bidrag Länsstyrlesen skulle ha fått längre in i projektet.