Västernorrland

Fler våldtäkter i länet

Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor har ökat i länet det första kvartalet i år jämfört med samma period 2011.

Från 20 förra året till 28 under januari till mars i år.

Det visar färsk statistik från Brottsförebygganderådet, Brå.

Antalet misshandelsfall har minskat med åtta procent medan rån mot privatpersoner mer än fördubblats under årets tre första månader

Det totala brottsanmälningarna hade minskat med fyra procent i länet jämfört med samma period i fjol