Ånge

Kommunalrådet: "Jag känner stor oro"

1:20 min

Kriminalvården och postterminalen stängdes ner – nu kan Ånge kommuns nästa farhåga vara här. Trafikledningscentralen hotas av nedläggning, trots att staten för bara två år sedan satsade 100 miljoner på nya lokaler för Trafikverket.

– Det är klart att man känner en stor oro när man pratar om att minska antalet driftcentraler med de erfarenheter vi har av hur staten och myndigheter har behandlat oss tidigare, säger kommunalrådet Sten-Ove Danielsson.

Det finns starka skäl till att befara att det pågår en framtidsutredning som hotar ett sjuttiotal jobb i Ånge. Det säger Sten-Ove Danielsson efter att ha talat med anställda på Trafikverket.

Bengt Olsson, informationsansvarig för trafikledningscentralerna, håller inte med om att det pågår någon särskild utredning. 
– Det är felaktigt fokus att kalla det för en utredning, det pågår ett kontinuerligt arbete som handlar om att få trafiken att fungera så effektivt som möjligt över hela landet, säger han.

I dagsläget finns inget besked om vad som kommer att hända.
– Jag förstår att det kan kännas tufft, men vi är inte där ännu. Det finns inte något beslut fattat från det ena eller andra hållet gällande Ånge, säger Bengt Olsson.

Pontus Hellsén
pontus.hellsen@sverigesradio.se