Västernorrland

LRF: "Släck inte ner landsbygden"

2:05 min

Släck inte ner vår landsbygd! Den uppmaningen skickar nu LRF, lantbrukarnas riksförbund till Sundsvalls kommun och andra kommuner i länet som funderar i samma banor som Sundsvall.

Att vägunderhållet överlåts på byarna är illa anser man och att Sundsvalls kommun nu också drar ur jacket för bybelysningarna är som ett kvitto på att man inte vill ha folk boende på landsbygden, det säger Bengt Granqvist ordförande i LRF Sundsvall.

– Det naggas på servicen mer och mer på landsbygden och tillslut tröttnar folk att bo på landsbygden och flyttar härifrån, säger han.

Trenden att landsbygdsvägar överlåts på bybor finns i de flesta kommuner. Däremot är det inte lika många kommuner som börjat släcka belysningen i byarna. 

I Ånge, Kramfors och Härnösands kommuner finns i nuläget inga tankar på att släcka belysningen på landsbygden, Timrå kommun har diskuterat frågan men har det inte som ett förslag än. I Sollefteå kommun betalas en del av landsbygdsbelysningen av kraftbolagen som en gammal uppgörelse så där finns heller inga planer på nedsläckning.

I Örnsköldsvik däremot har kommunen släckt varannan lampa i byarna i norr. Gunilla Kjellsson orförande i LRF Örnsköldsvik säger att det gör att det är jobbigt för bilister att ställa om ögonen hela tiden, då det är så långt mellan lamporna och kolsvart emellan. Det gör det svårare för bilister att se skolbarn som är ute och går efter vägarna. Dessutom menar hon att kommunen har släckt fel lampor. De har släckt lampor just där de behövs, tillexempel vid platser där barn kliver på skolbussen. Där har kommunen lovat att omvärdera vilka lampor som ska släckas.

Från LRF vill man nu att politikerna tänker om i fall man vill ha en levande landsbygd säger Bengt Granqvist.

– Det är svagt av politikerna att inte kunna ta den här lilla kostnaden. I sammanhanget är det inte en stor kostnader för kommunen men det är en stor kostnad för de små byarna, säger han.

LRF tycker att kommunerna borde tänka på att det skapas många arbetstillfällen ute på landsbygden, både i jordbruk, skog och i turistnäringen och att en förutsättning för att det fortsätter är bra vägar och belysning.

Lars Persson, folkpartistiskt kommunalråd i Sundsvall säger att man inte alls vill släcka ner landsbygden, i dag finns det belysning på vissa ställen på landsbygden men inte på andra, han menar att det inte är rättvist.

– Vi försöker nu att hitta ett rättvist system där vi kan ge bidrag till föreningar som vill sköta sina egna vägar och sin egen belysning, säger han.