Västernorrland

Vi ökar mest i landet

P4 Västernorrland är en av de P4-kanaler som ökar mest i landet.

Över 38 procent av länsborna lyssnar till P4 Västernorrland, vilket kan jämföras med alla privata lokalradiostationerna som tilllsammans ligger på runt 30 procent.

Framförallt så ökar antalet lyssnare i Örnsköldsviksområdet, fyra procent och i Sundsvall med 1,7 procent.

Störst ökning är bland personer 35-49 år.