Örnsköldsvik

Minusresultat för Övik Energi

Övik Energi visar ett minusresultat på 121 miljoner kronor för 2011. Bolaget visar svaga resultat inom fjärrvärme, ånga och industrivatten. Det har också inneburit att Övik Energi skrivit ner sina tillgångar och allt eget kapital har förbrukats.

Styrelsen har tidigare fått en så kallad kapitaltäckningsgarantin på 113,7 miljoner från Örnsköldsviks kommun som ska utnyttjas.

Övik Energi har tidigare begärt ett tillskott på sammanlagt 900 miljoner från Örnsköldsviks kommun för att inte gå i konkurs.