Västernorrland

Klamydia ökar i länet

Antalet fall av könssjukdomen klamydia i Västernorrland fortsatte öka under 2011. Totalt rapporterades nästan 1000 fall 2011 jämfört med under 800 året innan. Landstinget tror att ökningen kan bero på ökade testmöjligheter och effektivare smittspårning.

Numera göras klamydiatester också via nätet, av testerna i länet är det ungefär var tionde som beställs via internet.