Västernorrland

Satsar miljarder på vattenkraftverk

1:10 min

Vattenkraftverkens livslängd börjar ta slut. Därför ska Vattenfall renovera vattenkraftverk för 13 miljarder de kommande tio åren. Och det innebär också att verken kommer att öka sin produktion något.  

I Västernorrland pågår det redan renoveringsarbete av vattenkraftverket i Bergeforsen. De kommande tio åren planeras det för upprustning av ytterligare ett verk i Indalsälven och fyra verk i Ångermanälven.

-  Dels förlänger vi livslängden med 40-50 år på varje aggregat vi moderniserar. Vi får bättre miljöprestanda också för vi kan bygga bort endel oljemängder vi har i de äldre kraftverken och miljöriskerna blir då mindre, säger Christer Ljungren, anläggningschef på Vattenfall.

Vattenkraftverken är en stor energikälla och står för ungefär 45 procent av den svenska elproduktionen, enligt Svensk Energi. Den största delen av den svenska vattenkraften kommer från de nordliga älvarna, bland annat Indalsälven och Ångermanälven. Många av vattenkraftverken byggdes under 50-, 60- och 70-talen och livslängden börjar ta slut. Planen är att runt 30 verk ska renoveras de kommande tio åren. Det handlar om att förlänga driften men också att öka produktionen med 1,5-2 procent.

- Det kan låta som en liten ökning på 50 års teknikutveckling. Men redan för 50 år sedan hade vattenkraftverken en hög verkningsgrad och låg på 90 procent, säger Christer Ljungren.