Kraftig ökning av handeln i Västernorrland

Handeln i Västernorrland ökar kraftigt. Detaljhandeln upplever den starkaste konjunkturen på flera år i Västernorrland och Västerbotten, visar Norrlands konjunkturbarometer.

Varannan av länets handlare tror att försäljningen kommer att öka till våren och att det innebär att flera kan anställas. Industrin däremot har inte riktigt levt upp till förväntningarna. Antalet exportorder har ökat mycket medan det är sämre på hemmamarknaden. Byggkonjunkturen har förbättrats mycket sedan förra hösten och väntas dessutom öka. Turistnäringen i Norrland har däremot problem med för liten efterfrågan.