Kraftiga störningar i flygtrafiken

Trafikinformation från Midlanda som gäller Skyways flygningar till och från Luleå under torsdagen.

Avgång 1335 från Midlanda är inställd, buss ersätter till Luleå.

Avgången 1730 är försenad, avgår istället 2030.

Ankomsten från Luleå till Midlanda, som skulle kommit 1710, är inställd.